+36 1 210 3500, +36 30 251 2228 1089 Budapest, Szenes Iván tér 10.
Facebook Youtube Instagram

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek - FROMMER Kft


Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a frommerfegyverbolt.hu és a frommerkft.hu weboldalak látogatóinak használatának feltételeit.
Kérjük annak érdekében, hogy a frommerfegyverbolt.hu és a frommerkft.hu domain neveken lévő weboldalakon található termékek vásárlásával és használatával, a szükséges feltételekkel a vásárló (a továbbiakban: Vásárló) tisztában legyen, kérjük, gondosan olvassa el a Felhasználói feltételeket. A látogató a frommerfegyverbolt.hu és a frommerkft.hu weboldalak használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.


Tájékoztatjuk, hogy jelen ÁSZF a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre, mint Vásárlóra egyes pontokban eltérő feltételeket állapít meg a vállalkozásokra (cégekre) vonatkozóakhoz képest. Ebben az esetben a fogyasztónak minősülő Vásárlóra az eltérő szabályok vonatkoznak.


A frommerfegyverbolt.hu és a frommerkft.hu weboldalakon lévő termékekre nincs rá mód, hogy a látogató elektronikus formában személyes adatokat adjon meg tehát regisztráljon és ezt követően rendelést, előrendelést vagy foglalást a termékekre vagy szolgáltatásokra leadjon! A weboldalakon lévő egyes termékek a hatályban lévő jogszabályok értelmében csak is kizárólag a szakhatósági engedéllyel rendelkező fizikai boltunkban személyes megjelenést követően és nagykorúságot igazoló dokumentum valamint ha engedély köteles termék különösképpen fegyver, lőszer és KKV termék csak is kizárólag az adott engedély birtokában vásárolhatóak meg.


A frommerfegyverbolt.hu és a frommerkft.hu weboldalon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően, bárki számára felismerhető módon, hibásan feltüntetett árakért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (0 Ft). Ilyen esetekben az üzemeltető nem köteles a terméket a Honlapon hibásan feltüntetett áron eladni vagy szolgáltatni.


Az Internet globális jellege miatt a látogató elfogadja, hogy a frommerfegyverbolt.hu és a frommerkft.hu weboldalak használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a weboldalak használatával összefüggő bármely tevékenység a látogató államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a látogatót terheli a felelősség.


Az üzemeltető nem vállal felelősséget a weboldalakon bemutatott termékek személyes megvásárlását követően a nem rendeltetésszerű használatából keletkezett közvetlen vagy közvetett bekövetkezett vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá a testi épséget, egészséget megkárosító következményekért.


Az üzemeltető  ÁSZF-et, a frommerfegyverbolt.hu és a frommerkft.hu weboldalon bemutatott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a  weboldalakon történő közzétételt követően lép életbe.


Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: Budapest 2019 július 10.

A honlap fegyvereket tartalmaz!


Amennyiben Ön szakmai célú látogató ( viszonteladó, vagy fegyverek felhasználásával hivatásszerűen foglalkozó személy), úgy lépjen be, mert oldalaink csak és kizárólag szakmai célú információkat tartalmaznak. Minden egyéb esetben felkérjük, hagyja el oldalunkat!

A BELÉPÉS feliratra való kattintással Ön kijelenti, hogy kizárólag szakmai célú látogató ( tehát kizárólag viszonteladó, vagy fegyverek,lőszerek és a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök felhasználásával hivatásszeruen foglalkozó személy) , és a lapon található információkra szakmai célból van szüksége! Felhívjuk figyelmét, hogy a BELÉPÉS feliratra való kattintással Ön hivatalosan ajánlatot kér cégünktől (az 2008 évi. XLVIII tv. alapján).